Keurmerk Jongerenwerk

De gemeente Rotterdam heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in een traject om het jeugd- en jongerenwerk in de stad te professionaliseren.
Met inhoudelijke ondersteuning van het Nederlands Jeugdinstituut is er een kwaliteitskeurmerk voor het jongerenwerk ontwikkeld.

E25 zorg en welzijn heeft in november 2016 dit keurmerk ontvangen. Een externe auditor heeft alle onderdelen van het jeugd- en jongerenwerk getoetst in de verzorgingsgebieden van E25 zorg en welzijn (o.a. Hoek van Holland, Maassluis, Midden-Delfland, regio Haaglanden) aan de hand van een kwaliteitskader. Dit kwaliteitskader omvat de volgende criteria:

 • Positionering van het Rotterdams jongerenwerk t.o.v. andere voorzieningen op het gebied van jeugd.
 • Organisatie, inrichting en beleid, vastgelegd in een beleidsplan.
 • Bestuur en toezicht
 • Inhoudelijke kwaliteit; o.a. methodisch handelen, planmatig en doelgericht handelen en evaluatie effect interventies. Innovatief vermogen en reflectief handelen.

Samenwerkingspartners

Huidige vrijwilligersorganisaties:

 • Stichting Present
 • Respect Foundation
 • Cruyff Foundation
 • Stichting Petje Af
 • Bewonerscommissie Oud Sluys
 • Hackshield
 • Voedselbank
 • Jeugd Sport Fonds

Huidige samenwerkingspartners:

 • Ervaar Maassluis
 • Theater Koningshof
 • Senioren Welzijn
 • Stroomopwaarts
 • Inclusia